Muziek maakt je slimmer

Wist je dat leren spelen op een instrument of zelfs naar muziek luisteren je slimmer maakt? Muziek helpt mensen om zich beter te concentreren op een verscheidenheid aan taken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er verbinding is tussen muziek en intelligentie en muziek en denkfunctie. Het “Mozart Effect” is een idee dat een positieve correlatie laat zien tussen klassieke muziek en intelligentie.

Muziek en intelligentie
Met de vordering in technologie is het voor wetenschappers mogelijk geworden om hersenscan machines te gebruiken om theorieën over een directe link tussen muziek en intelligentie te onderzoeken. De resultaten laten zien dat de hersenen van muzikanten wezenlijk verzschillend zijn. De testen lieten zien dat kinderen die muziekles volgen hogere IQ’s hebben dan kinderen die niks met muziek doen.

Muzieklessen laten een directe link zien tussen muziek en intelligentie omdat ze de kinderen trainen om hun aandacht voor langere tijd te concentreren, leren ze muzieknotatie en helpt ze geluidspatronen te herkennen.

Muziek en denkfunctie
Veel studies hebben laten zien dat muzikanten beter optreden in een verscheidenheid aan testen dan hun gelijken die niet in de muziek bezig waren. Muzikanten scoorden hoger op vinger tapping testen en vocabulaire testen. Ze lieten ook ene hogere trend zien naar hogere wiskundige en ruimtelijke handigheid.

Muziikanten waren ook beter in waarnemingstaken, zoals wiskundetesten, verbaal geheugen, leesvaardigheden en fonologisch bewustzijn. Deze testen suggereren dat er echt ene relatie is tussen muziek en denkfunctie.

Het Mozart Effect
Het Mozart Effect is het idee dat luisteren naar de muziek van Mozart je intelligentie kan verhogen. Om het Mozart Effect te bewijzen zijn een aantal studies en experimenten uitgevoerd. De resultaten hebben laten zien dat de meeste mensen een korte verbetering hebben van hun visueel ruimtelijke vaardigheid na het luisteren naar Mozart. De populaire denkwijze is nu dat blootstelling aan klassieke muziek op jonge leeftijd goed is voor je mentale ontwikkeling.

Muziek Therapie
Muziek therapie is een populaire manier aan het worden om mensen te behandelen die lijden aan geheugenverlies, spraakproblemen en neurologische gesteldheid. De drijvende factor is dat muziek helpt om je geheugen te verbeteren, de spraak gebieden in het brein te heractiveren, en helpt de coördinatie en manier van lopen te verbeteren. Muziek therapie helpt patiënten omdat het gebieden van het brein stimuleert die geassocieerd zijn met muziek, om te veranderen en aan te passen. Er is nog meer onderzoek nodig omn te bewijzen dat muziek mensen slimmer maakt, maar het bewijs wat een directe link suggereert tussen muziek en intelligentie is zeer groot en zal alleen maar sterker worden als de tijd voortgaat.